Fîlmên kurt, teqez temaşekin »

Divê em li hember rêwaza pkk’ê ya lenînî ya “gavek bi li paş û du gav jî lı pêş” hişyar bin

Add to Your Site

Previous Episodes

Related Videos


You can watch Divê em li hember rêwaza pkk’ê ya lenînî ya “gavek bi li paş û du gav jî lı pêş” hişyar bin video and find other videos and documentaries that shouldn’t be missed, exclusive onl y to A9 TV. You can download these movies and documentaries to your computer and to your mobile device. You can share these short movies on facebook, twitter and other social media.